Diagnostyka i leczenie kulawizn

Podstawą leczenia schorzeń ortopedycznych jest ich właściwa diagnostyka. W naszej klinice utrzymujemy standardy postępowania przyjęte w najlepszych światowych placówkach diagnostyki ortopedycznej dla koni. Badanie kliniczne, znieczulenia diagnostyczne oraz nowoczesne techniki obrazowania pozwalają nam postawić diagnozę oraz wdrożyć właściwą terapię.

Badanie ortopedyczne ma swój określony schemat. Zaczyna się wywiadem – zebraniem istotnych informacji na temat pacjenta oraz występującej kulawizny lub innego problemu ortopedycznego.
Następnie przechodzimy do badania klinicznego, m.in. próba zgięciowa, koń jest oglądany w ruchu na prostej oraz na kołach na twardym i miękkim podłożu. Po obejrzeniu konia w ruchu przystępujmy do znieczuleń diagnostycznych, pozwalających na określenie okolicy anatomicznej, która jest źródłem bólu.