Bezprzewodowy system radiografii cyfrowej

Badanie radiologiczne jest najszerzej stosowaną techniką obrazową wykorzystywaną w weterynarii.

Za jej pomocą możemy zobrazować patologię w obrębie tkanki kostnej, co ma znaczenie w prognozowaniu na przyszłe użytkowanie konia. Na wyposażeniu kliniki są nowoczesne cyfrowe systemy do pozyskiwania zdjęć rentgenowskich najwyższej jakości, w tym dwa mobilne co umożliwia pełną diagnostykę także w terenie.