Chirurgia oczu

Wszystkie zabiegi Okulistyczne w naszej lecznicy prowadzi Katarzyna Paschalis-Trela, z którą na lecznica prowadzi ciągłą współpracę.